Tájékoztatás a jogszabály módosítás következtében szükségessé váló várható informatikai fejlesztésekről.

2013.02.01

A választott megyei küldöttektől kapott tájékoztatás alapján bizonyára értesültetek arról, hogy jelentős informatikai változtatások várhatóak mind az egyes végrehajtói irodák, mind pedig a Kamara vonatkozásában.
A változtatás szükségességét a Vht. 253/E.§ 2013.08.01-jét követő módosulása indokolja, amely szerint a Kamarának a végrehajtók adatszolgáltatásán alapuló közhiteles nyilvántartást kell vezetni a végrehajtási ügyekről, és e nyilvántartás adataiból – kérelemre, díjfizetés terhe mellett – tanúsítványt kell kiállítani a kérelmezőnek. A törvényi előírás zökkenőmentes végrehajtása érdekében a KIM miniszteri rendelet kiadását tervezi, melynek megalkotásában a kamara Jogi és Informatikai Munkacsoportja, továbbá az Informatikai és Infokommunikációs Iroda is szervesen részt vesz.
Az “Központi Ügynyilvántartó Rendszer” létrejötte, további alapvető változtatások bevezetését indukálja. A jelenlegi ügyviteli szoftverek fejlesztésének, karbantartásának, adattovábbításának rendjei, módjai nem – vagy csak igen jelentős, időigényes fejlesztések árán – alkalmasak a bevezetendő új rendszer működtetésére. További problémát jelent, hogy öt fejlesztő, öt alapjaiban különböző ügyviteli szoftverének specifikációit kellene megfelelően összehangolni, az adatok továbbítása tekintetében hiba és fennakadásmentesen üzemeltetni. A felmerült akadályok leküzdésének egyetlen módja maradt, mégpedig a végrehajtók által használt ügyviteli szoftverek egységesítése, azaz egy, a Kamara által fejélesztett, a végrehajtók által kizárólagosan használt, egységes ügyviteli szoftver megalkotása. A probléma kezelése érdekében a 2012. december 8-án megtartott választmányi ülésen, a Választmány egyhangúlag felhatalmazást adott arra, hogy a Kamara tárgyalásokat kezdeményezzen a jelenleg használt, és a Kamara által támogatott ügyviteli szoftverek fejlesztőivel az ügyviteli szoftverek forráskódjainak megvásárlása vonatkozásában. A tárgyalások a fejlesztőkkel befejeződtek, a Kamara által támogatott ügyviteli szoftverek fejlesztői a programok jogait, forráskódjait a kamara részére átadják. A licenszátadási szerződés részleteit a Kamara vezetése a választmány elé tárta és a választmány az abban foglaltakat a 2013. február 1-jén megtartott ülésén elfogadta. A már meglévő forráskódok birtoklásán túl további örvendetes tény, hogy az ügyviteli szoftverek fejlesztői közül 3 személy, nevezetesen Flór Csaba, Tomozi Péter és Straubinger Gyula az átadást követően munkavállalóként tevékenykedik a kamarában, ezzel garanciát nyújtva az egységes ügyviteli szoftver minőségének és használhatóságának kérdésében. Ezúton tájékoztatlak benneteket a félreértések elkerülése miatt, hogy a kamara – már a forráskód tulajdonosaként – a jelenleg általatok használat ügyviteli programok naprakészen tartását elvégzi, az átmeneti időszakban szükséges jogszabály-módosítások során szükségessé vált változtatásokat beépíti.

Felosztási terv készítés teljes átalakítása (v12.0715-tól)

Akár saját felosztási terv minta beépítési lehetőség. Nem csatolt ügyek hozzáadása a felosztási tervhez. Megadható az árverés dátuma, amely időpontra kell a felosztási tervet készíteni. Felosztási terv 2-3 perc alatt elkészül…..

Euribor kezelése (v12.0713-tól)

Jelenleg a program már euribor-t is kezel a bubor, libor kamatok mellett. A kamatokat a program automatikusan letölti és frissíti magától.
Valamint lehetőség van az éves kamat mellett, banki napi és napi kamat számítására.

Tömeges hatósági megbízás kiadás (v12.0210-tól)

Elektronikus banki megkeresésekre kapott sikeres válaszok alapján a kijelölt bankszámlaszámokra kiadja a hatósági átutalási megbízást banki terminálon keresztül, valamint ügyenként jegyzőkönyvet készít a végrehajtási cselekményről, amelyet automatikusan postáz a feleknek.

TAKARNET KEZELÉSE (v1.110-tól 2011.08.19.)

Ügyiratból indítható a takarnetes keresés (hasonlóan, mint a JÜB használata), a program kitölti a kereső mezőket. Keresés alatt a program használható egyéb tevékenységre. Majd a keresés eredményét a program kinyomtatja és utóíratként érkezteti a nyomtatványok közé automatikusan..
Igény szerint a keresés eredményét rögzíti a vagyontárgyak közé (opcionálisan, egyesével kijelölhető, hogy mely ingatlanokat akarjuk rögzíteni)

Hatékony ügyviteli és pénzkezelési megoldás önálló bírósági végrehajtók részére

Garancia a hatékonyságra! A szoftver 100%-ban megfelel a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara 2011. márciusában előírt követelményeinek! Sőt jelenleg csak a mi rendszerünk képes FMH aktákat letölteni, iktatni.

Elektronikus banki megkeresések, ingó- és ingatlanárverési hirdetmények előállítása (e-akta) és kamarai szerverre való feltöltése, FMH akták letöltése.
Elektronikus banki válaszok letöltése, a nemleges banki válaszok automatikus feldolgozása és ügyhöz csatolása.
Havi statisztika zárása, beküldése XLS és VHKULD.TXT formátumokban.
Fejlesztői kártya megléte
Éves automatikus mentés készítése eaktában. Valamint napi,heti,havi mentések készítése.
Jogosultság és tituluskezelés. Felhasználók korlátozásának lehetősége különböző műveletekre.
Borítékoló modul. Különböző méretű boritékok, tértivevények, postakönyv és elektronikus postakönyv készítés. Posatköltségek felvezetése egyből költségként.
Devizakövetelések kezelése. Deviza árfolyamok letöltése a kamara szerveréről. Jelenleg még az OTP napi árfolyamokat képes a program letölteni.
Ügykönyvek szétválasztása. Tetszőleges számú ügykönyv készítése. Több végrehajtó kezelése!
Ügyek automatikus sorszámozása, ügyek törölhetetlensége.
Egyesítés, csatolás, egyetemlegesség kezelése.
Felosztási terv készítése.
Szigorú számadású ügyviteli bizonylatok (átvételi,bevételi,kifizetési)
Bejövő összegek automatikus szétosztása.
Vagyontárgyak ügyhöz és/vagy ügyfélhez kötötten tárolása.
Szoftverfejlesztői felelősségvállalási nyilatkozat. +Vállaljuk,hogy a szoftver tulajdonosának megrendelésére tetszőleges formátumba exportáljuk az adatokat!
Elkészített nyomtatványok ügyhöz kötött archiválása.
Beérkező papíralapú dokumentumok ügyhöz kötött archiválása. Tértivevények kötegelt iktatása!!
Képek, hangfelvételek ügyhöz kötött archiválása.
Letéti számlát vezető pénzintézeti szoftverrel történő együttműködés (forintutalások, hatósági átutalási megbízások elkészítése, feladása a pénzintézeti szoftver által „látható” helyre)

És még sok egyéb kényelmi és szükséges funkció. Gyors keresési lehetőség. Átlátható, gyorsan megszokható grafikus felület (részletes 300 oldalas súgóval!).

És most lássunk néhány képernyőképet a programról:
1. Ügyíratok listája (szűrhető ügykönyvre, dátumra és még rengeteg egyéb szűrési és keresési lehetőség.)

2. Ügy alapadatainak képernyője. Ügy adatai felosztva alapadatokra, pénzügyre, dokumentumokra, postaforgalomra stb.

3. Felosztási terv generálása. Módosítási lehetőséggel (exportálás excelbe). Felosztási tervből nyomtatvány készítés egy gombnyomásra (szerkesztési lehetőséggel)! Egymásra épülő felosztási tervek készítése (pl. van A,B,C,D,E ügy, van egy árverési bevétel,ami az A,B,C ügyekben kell elszámolni, valamint van egy árverési bevételünk ami a C,D,E ügyekben kell elszámolni, felosztani. Akkor megtehetjük, hogy két felosztási tervet készítünk, a másodikban már az első felosztási terv felosztását véve alapul. Korlátlan számú ügyet és felosztási tervet lehet így kezelni. pl. Van 20 csatolt ügyünk, és van 4 felosztandó összegünk,akkor készíthetünk 4 felosztási tervet, amelyek egymásra épülnek. Ezt akkor kell használni, ha az egyes befizetések nem minden ügyben kerülnek felosztásra.

4. Vagyontárgyak: gépjármű, ingatlan, ingóság, bankszámla, munkahely adatainak rögzítése ügyhöz kötötten. Ezekből árverés, letiltás és inkasszó készítési lehetőség.

5. Postakezelés. Boriték címzése, ragszámmal. Tértivevények nyomtatása. Papír alapú postakönyv készítés. Elektronikus postakönyv készítés.

6. Befolyt pénzek felosztása (letétiszámla vezetétssel, banki terminál import, export lehetőséggel). Szükség szerint átvezetések generálása. Befolyt összeg kifizetési helyének meghatározása (P-pénztár,L-letéti,V-vállalkozói, pl. L->V->Ü letétiről készít egy átvezetést a vállalkozói számlára, majd onnan generál egy utalást az ügyfél bankszámlájára…)

7. Letéti számla vezetés. Elektra terminálból bejövő utalások importálása. Az átimportál adatok ügyhöz rendelése, felosztása. A Felosztott összegekből utalások generálása, amelyeket a program vissza exportál az elektrának. Így csak az ügyviteli rendszerbe kell a pénzmozgásokat kezelni. Az ott megdott adatokat nem kell manuálisan újból rögzíteni más rendszerben. Postai utalások kezelése, visszautalások kezelése.

8. Vhlapok, fizetési meghagyások automatikus letöltése a kamara weboldaláról. Majd ezek automatikus iktatása (ügyirat adatainak automatikus kitöltése, pénzügyi rész kitöltése, vhlap csatolása az ügybe..) Így az automatikus iktatás után már csak az adatok ellenörzése marad…

Keressen minket a részletekért!